Thiết Bị Nâng Hạ Cho Cầu Cảng SENNEBOGEN 9300

0

Thiết bị nâng hạ cho cầu cảng SENNEBOGEN 9300 có khả năng nâng tải lên đến 90 tấn với bán kính hoạt động để xử lý 20m.