Thiết Bị Nâng Hạ Cho Cầu Cảng SENNEBOGEN 6210

0

Thiết bị nâng hạ cho cầu cảng SENNEBOGEN 6210 có sức nâng 125 tấn và chiều cao móc tối đa 54m.