Thiết Bị Nâng Hạ Cho Cầu Cảng SENNEBOGEN 6200

0

Thiết bị nâng hạ cho cầu cảng SENNEBOGEN 6200 có khả năng nâng nặng tới 122 tấn. Chiều cao cẩu 60m.