Dầm nam châm nâng hạ SML/SMH/RD

  • SML: Mô-đun cho tải phẳng hoặc tấm
  • SMH: Mô-đun cho khối và rèn, cũng có bề mặt không bằng phẳng
  • SMU: Mô-đun tải lâu
  • RD: Môđun cho tải trọng tròn.