Cần cẩu xếp dỡ SENNEBOGEN 875 di động

0

Cần cẩu xếp dỡ SENNEBOGEN  875 di động

Công dụng: Xử lý vật liệu phế liệu, hàng rời và hàng hóa tại cảng hoặc các ứng dụng công nghiệp.