Cần cẩu xếp dỡ SENNEBOGEN 870 di động

0

Cần cẩu xếp dỡ SENNEBOGEN 870 di động

  • Xử lý vật liệu phế liệu, hàng rời và hàng hóa tại cảng hoặc trong các công trình thép
  • Đặc biệt độ ổn định cao tại các cảng hoặc trong sử dụng công nghiệp với bánh xe sao MS100