Cần cẩu xếp dỡ SENNEBOGEN 730 di động

0

Cần cẩu xếp dỡ SENNEBOGEN 730 di động

  • Chọn và mang theo: ổ đĩa rất mạnh – và máy vận chuyển có khả năng nâng cao phi thường
  • Tải và hàng hóa có thể được vận chuyển và xếp chồng lên nhau trong không gian rất hẹp, thông qua