Cần Cẩu Bánh Xích SENNOBOGEN 3300

0

 

Cần Cẩu Bánh Xích SENNOBOGEN 3300

  • Tối đa Hook chiều cao chính bùng nổ 70/75 m
  • Tối đa Móc chiều cao Luffing jib 93 m
  • Công suất động cơ định mức 186 kw
  • Tay quây 160 kN