Cần Cẩu Bánh Xích SENNEBOGEN 2200

0

 

Cần Cẩu Bánh Xích SENNEBOGEN 2200

  • Tối đa Hook chiều cao chính 59,7 m
  • Tối đa Móc chiều cao Luffing jib
  • Công suất động cơ định mức 186 kw
  • Tay quây 120 kN