Cần Cẩu Bánh Xích SENNEBOGEN 1100

0

Cần Cẩu Bánh Xích SENNEBOGEN 1100

  • Tối đa chiều cao chính 60,0 m
  • Công suất động cơ định mức 129 kw
  • Tay quây 120 kN