Cần Cẩu Bánh Lốp Dây Văng SENNEBOGEN 640HD Di Động

0

Cần cẩu bánh lốp dây văng 640HD di động có sức nâng tối đa 40 tấn.