Cần Cẩu Bánh Lốp Dây Văng SENNEBOGEN 630HD Di Động

0

Cần Cẩu Bánh Lốp Dây Văng SENNEBOGEN 630HD Di Động

  • Tối đa Sức nâng 30 tấn
  • Tối đa Chiều cao móc 35,5 m
  • Công suất động cơ định mức 186 kw
  • Tay quây 2 x 120/2 x 90 kN