Cần Cẩu Bánh Lốp Dây Văng SENNEBOGEN 6300HD

0

Cần Cẩu Bánh Lốp Dây Văng SENNEBOGEN 6300HD

  • Tối đa Sức nâng 300 tấn
  • Tối đa Chiều cao móc 80,3 m
  • Công suất động cơ định mức 570/708/820 kW
  • Tay quây 2 x 350/2 x 450 kN