Cần Cẩu Bánh Lốc SENNEBOGEN 653

0

Cần cẩu bánh lốc SENNEBOGEN 653 có khả năng nâng đến 50 tấn