Ni-Touch Broco của điện cực niken hàn ướt đã được phát triển để cho phép hàn dưới nước ướt thép carbon và thép cường độ cao mà thông thường sẽ đòi hỏi việc sử dụng hàn buồng khô đắt tiền hơn.

Ni-Touch ™ là điện cực thích hợp cho tất cả các vị trí rãnh và fillet mối hàn.

Về Ni-Touch

  • Hiện nay đủ điều kiện để một độ sâu 33 feet.
  • Kết quả thử nghiệm vượt quá yêu cầu của D3.6 American Welding Society Đặc điểm kỹ thuật cho Class B mối hàn dưới nước ướt.
  • Đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn của hải quân tàu Kỹ thuật Hải quân tay NSTM 074; và
  • Thông thường, thế mạnh sản lượng vượt quá 70 KSI và độ bền kéo quá 80 KSI có thể được dự kiến từ niken kim loại mối hàn trong điều kiện như hàn.

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Điện cực MMA cho xây dựng và...
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Điện cực MMA cho hợp kim...
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Điện cực MMA cho các hợp kim...
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Điện cực MMA cho thép không gỉ...
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi