Thông số kỹ thuật

 

Mô hình

U1

I1

P1

U0

I2

X ở Imax

Max cắt dày

Cân nặng

Đóng gói

Đơn vị

(V)

(A)

(KVA)

(V)

(A)

(A)

mm

kg

(Mm)

Trident 40

400

14

9.8

220

40

60% ở 40

12

74

680X590X713

Trident 60

400

22,8

15.8

230

60

60% ở 60

22

92

680X590X763

Trident 100

400

38

26,3

280

70/100

60% ở 100

32

132

680X590X763

Trident 120

400

55

38,2

305

85/120

60% ở 120

42

216

904x588x958

Trident 160

400

70,5

48,8

330

95/160

60% tại 160

55

242

904x588x958

Trident 200

400

103

71,4

340

120/200

60% ở 200

65

265

904x588x958

 

■ Ba pha, cắt chỉnh lưu plasma, trên bánh xe, làm mát bằng quạt cho nguồn điện

■ Đối với trident40 và 60, ngọn đuốc không khí làm mát được sử dụng;cho cây đinh ba 160 và 200, ngọn đuốc nước làm mát được sử dụng; cho cây đinh ba 120, cả hai ngọn đuốc có sẵn.

■ Các bể nước là cần thiết nếu sử dụng ngọn đuốc nước làm mát

■ mượt DC, HF arc thí điểm, hẹp và trơn tru cắt đường may

■ thiết bị lý tưởng để cắt giảm tất cả các loại vật liệu dẫn điện trong sử dụng công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Máy cắt laser MPS-3015D
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Máy cắt laser HAN'S PL30-HLR-150
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Máy cắt laser HAN'S PD5050-HLR-150
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/a38758ffe70c2f4054ea737d1f7e75102d687bb2_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Máy cắt laser HAN'S PD5060-CO2-60-CCD
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi